İş Akış Yönetimi Nedir ?

İş akış yönetimi sadece faaliyetlerin değil aynı zamanda iş akışını etkileyen tüm unsurların etkili bir şekilde yönetilmesini de ima etmektedir. İşletmelerin sunduğu ürün ya da hizmet gibi farklı faaliyetlerine uygun olacak şekilde tüm süreçlerinin elektronik bir ortam üzerinde düzenlenerek kontrol edilmesini sağlayan yönetime iş akış yönetimi adı verilmektedir.Böylece şirketler bütün kaynaklarını ve iş verilerini dijital ortamda gözlemleyerek hangi alanların ne düzeyde verimle çalıştığını inceleme fırsatı buluyor.

Her ölçekten firma iş akışlarını yönetmek için yüzlerini E-Flow'a çevirdi

Bir görevin nerede olduğunun, o görevin sorumlusunun kim olduğunun ve işin yapılıp yapılmadığının takibi için koridorlarda dolaşılan günler artık çok geride kaldı. E-Flow ile birlikte sorular, tahminler ve gizlenme artık yok. Bir işin tamamlanıp tamamlanmadığını E-Flow size söyler. Bir sonraki adımın kimde olduğunu otomatik olarak kontrol edip bulur ve görevlendirmeyi sizin yerinize yapar. Kısacası bilmeniz gereken herşeyi size rapor halinde sunar. O halde, aşağıdaki departmanlarınızda ve benzerlerindeki süreçlerinizde E-Flow’u kullanabilirsiniz.

İnsan Kaynakları

Satış ve Pazarlama

Üretim Planlama

Satın Alma

Muhasebe ve Finans

 * Kalite Yönetim

 * Proje Yönetimi

 * Müşteri İlişkileri